اقامت سوئد از طریق ازدواج

اجازه اقامت مربوط به چه کسانی می شود؟
این نوع اجازه اقامت فقط مربوط به ازدواج نیست و شامل والدین، فرزندان، همسر، سامبو، و یا همسر آینده می شود.

قوانین مربوط به شخص مقیم سوئد
شخص مقیم سوئد موظف به پر کردن پرسشنامه ای مربوط به شخص درخواست کننده خواهد بود. در صورتی که شخص درخواست کننده از یکی از سفارتخانه های سوئد درخواست خود را ارسال کند احتیاج به نامه ای از اداره مالیات (پرشون بویس) خواهد بود.
قانون لزوم حداقل درآمد
این قانون به تازگی به تصویب درآمده و بر اساس آن شخص مقیم سوئد در برخی شرایط ملزم به داشتن حداقل درآمد و مسکن برای همسر خود است.
این قانون شامل گروههای زیر نمیشود:
1. تبعه های سوئد و کشورهای اتحادیه اروپا.
2. کسانی که دارای اقامت دائم سوئد هستند و بیش از چهار سال در سوئد ساکن بوده اند.
3. به عنوان پناهنده وارد سوئد شده اند.
4. در صورتی که شما برای فرزند خود درخواست می کنید.
در صورتی که شما شامل این قانون می شوید:
در صورتی که شرایط شما شامل این قانون می شود می بایست موارد زیر را نشان دهید:
1. داشتن حقوق(منبع درآمد) ثابت
2. داشتن مسکن با بزرگی مناسب
مسکن مناسب برای دو نفر شامل یک خانه با حداقل 2 اتاق و آشپزخانه است. برای یک یا دو فرزند احتیاج به یک اتاق خواب مخصوص فرزندان خواهد بود.

سوالاتی که معمولا هنگام مصاحبه پرسیده می شود
1. پیش زمینه شما(کودکی، تحصیلات، کار، محل درآمد، مسکن، اوقات فراغت، خانواده)
2. آیا قبلا همسری داشته اید؟
3. اولین بار کی شما و همسرتان اولین بار با یکدیگر ملاقات کردید؟
4. چگونه تماستان را با یکدیگر حفظ می کنید
5. کی برای اولین بار به عنوان زوج محسوب شدید
6. با چه زبانی با یکدیگر حرف می زنید
7. در صورتی که قبلا با هم زندگی کرده اید مکان ها و مدت آن را ذکر کنید
8. برنامه های آینده شما در مورد کار، فرزند، تحصیلات و غیره جیست؟
9. اطلاعات مربوط به خانواده خود و همسرتان را بنویسید(اقوام درجه اول)
10. درآمد شما از کجا تامین میشود و حقوق شما چقدر است؟
11. هزینه های مسکن و دیگر هزینه های شما چقدر است؟
12. مسکن شما چند اتاقه است و متراژ آن چقدر است؟

در صورتی که پاسخ منفی گرفتید
در صورتی که اداره مهاجرت به درخواست اقامت شما پاسخ منفی بدهد میتوانید تا پیش از سه هفته بعد از تاریخ دریافت تصمیم اقدام به درخواست تجدید نظر نسبت به پرونده کنید.
اداره مهاجرت موظف خواهد بود مجددا پرونده شما را بازبینی کند.
هنگام درخواست تجدید نظر
درخواست تجدید نظر به صورت یک نامه خواهد بود که در آن موارد زیر باید ذکر شود:

  • بنویسید که نسبت به چه پرونده ای اعتراض دارید و چه تغییری باید پیدا کند
  • نام ، شماره شناسنامه، شماره پاسپورت تاریخ تولد، آدرس و شماره تلفن خود را ذکر کنید
  • حتما نامه را با نام خود امضا کنید
  • درخواست تجدید نظر را به دفتری در اداره مهاجرت که تصمیم قبلی را اخذ کرده ارسال کنید.

در صورتی که اداره مهاجرت مجددا پاسخ منفی داد:
در صورتی که اداره مهاجرت همچنان به تصمیم خود پایبند بود میتوانید به یکی از دادگاههای مهاجرت سوئد(در شهرهای استکهلم، گوتنبرگ و مالمو) مراجعه کنید. هر یک از دادگاههای مذکور مسئول بررسی پرونده های خاصی هستند.

فرمهای مربوطه در اداره مهاجرت

آدرسهای سفارتهای سوئد در کشورهای مختلف