جستجوی کار در سوئد

این سرویس مناسب دوستانی است که تمایل به مهاجرت به سوئد دارند ولی کارفرمایی در رشته تخصصی خود پیدا نکرده اند.
مراحل انجام کار این سرویس به شرح زیر است:

1. در یافت مدارک
در این قسمت رزومه درخواست کننده دریافت می شود و توسط مشاورین شرکت به زبان سوئدی ترجمه می شود.

 

2. مصاحبه شغلی
در ادامه وقت مشاوره ای با در خواست کننده در نظر گرفته شده و جزییات شغل مورد نظر جوینده کار بررسی می شود.

 

3. جستجو در بانکهای اطلاعاتی
با توجه به شرایط جوینده کار مانند زبان، شهر مورد نظر و پیش نیازهای شغلی رزومه شخص در بانکهای اطلاعاتی سوئدی جستجو خواهد شد. این پروسه بین دو تا هشت هفته طول خواهد کشید که مدت آن به نوع شغل و زمان سال(به علت تعطیلات تابستانی شغل های کمتری یافت خواهد شد) بستگی دارد.

 

4. پیشنهاد کار
در طول این مدت شرکت کینگ وست تعداد 5 شغل را به جوینده کار معرفی خواهد کرد
اطلاعات مربوط به شرکت کارفرما به همراه شرایط کار به دست جوینده خواهد رسید.
زبان مورد نیاز در محیط کار از جمله موارد مهمی است که در هنگام مصاحبه شغلی بررسی خواهد شد تا پیشنهادهای کاری که به جوینده ارسال می شود مناسب ترین حد ممکن باشد.

 

5. تایید کار
جوینده کار می تواند به 3 شغل از 5 شغل پیشنهادی جواب مثبت دهد. بعد از پاسخ مثبت از طرف جوینده کار، شرکت کینگ وست به نمایندگی از شخص جوینده با کارفرما تماس خواهد گرفت و رزومه سوئدی، اطلاعات شخصی و نیز دیگر مدارک مورد نیاز را به کارفرما ارائه خواهد نمود.

 

6. پاسخ کارفرما
کارفرما در این مرحله معمولا احتیاج به مصاحبه از طریق ایمیل، تلفن و یا حضوری خواهد داشت که در اکثر موارد بیش از یک مرحله طول خواهد کشید. پس از آن ادامه ارتباط بین کارفرما و جوینده خواهد بود و تصمیم گیری نهایی استخدام را کارفرما خواهد گرفت.